Testitalo

Toimitus- ja sopimusehdot

Ehdot ovat voimassa 1.1.2017 alkaen.

1. YLEISTÄ
1.1. Seuraavia ehtoja sovelletaan Testitalo:n (“Palvelun tuottaja”) ja sen asiakkaiden (“Asiakas”, “Palvelun käyttäjä” tai “Käyttäjä) välisessä Internetin kautta tapahtuvassa kaupassa (“Palvelu”).
1.2. Palvelun tuottajan yhteystiedot: Testitalo.fi, Y-tunnus 2063191 – 8 , PL 100, 20781 Kaarina.
1.3. Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palvelun tuottajalle.

2. REKISTERÖITYMINEN JA KÄYTTÖOIKEUS
2.1. Saadakseen käyttäjätunnuksen ja salasanan, jokaisen Palvelun käyttäjän tulee rekisteröityä. Täytetyn rekisteröitymislomakkeen vastaanottamisen yhteydessä käyttäjän salasana ja käyttäjätunnus vahvistetaan. Näiden tunnusten avulla käyttäjällä on oikeus Palveluiden käyttöön. Käyttöoikeuteen sisältyy mahdollisuus tilata tuotteita ja tarkastella tilaushistoriaa Palvelussa sekä vastaanottaa Palveluun liittyvää postia sekä suoramarkkinointia.
2.2. Rekisteröityminen on maksutonta.
2.3. Palvelun tuottaja voi halutessaan evätä rekisteröitymisen.
2.4. Rekisteröityä voi 18-vuotta täyttänyt oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö.
2.5. Rekisteröityessään Asiakas antaa Palvelun tuottajalle suostumuksensa rekisteröidä henkilötiedot Palvelun tarjoajan asiakasrekisteriin.
2.6. Palvelun tuottaja voi halutessaan asettaa käyttäjän selaimelle lähettävän “cookien” palvelun käytön ehdoksi.
2.7. Rekisteröitymisen jälkeen käyttöoikeus jatkuu toistaiseksi.

3. HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ
3.1. Käyttäjän rekisteröityessään antamat henkilötiedot kerätään Palvelun tuottajan asiakasrekisteriin. Palvelun tuottaja varaa itselleen oikeuden tallettaa käyttäjästä muita tietoja.
3.2. Palvelun tuottaja ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille ilman Käyttäjän suostumusta. Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa.

4. KÄYTTÄJÄN VASTUU JA VELVOLLISUUDET
4.1. Käyttäjä lupautuu käyttämään Palveluita lain ja hyvän tavan mukaisesti.
4.2. Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kuluista vastaa täysin Käyttäjä itse.
4.3. Käyttäjä vastaa henkilökohtaisesti kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidossa. Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

5. PALVELUN TUOTTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN RAJOITUKSET
5.1. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelua, sen saatavuutta ja laitteistovaatimuksia.
5.2. Palvelun tuottaja ei vastaa Palvelussa mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä niiden seurauksista, eikä ostettavien tavaroiden ja palvelujen virheettömyydestä ja laillisuudesta.
5.3. Palvelun tuottaja rajaa tällä sopimuksella vastuunsa ulkopuolelle myös vahingot, joita ei sopimusta tehdessä ole kohtuudella voitu ottaa huomioon.

6. HINNAT
6.1. Voimassaoleva hinta Palvelussa tilaushetkellä ilmoitettu hinta. Palvelun tuottaja pidättää oikeuden erheellisesti kirjattujen hintojen korjaamiseen.
6.2. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

7. TILAUS- JA MAKSUEHDOT
7.1. Asiakkaan tulee olla 18-vuotta täyttänyt oikeustoimikelpoinen luollinen henkilö.
7.2. Tilatut tuotteet toimitetaan postitse ja vain Eurooppaan. Tilattujen tuotteiden lisäksi peritään kulloinkin voimassa oleva hinnaston mukainen toimituskulu. Toimituskulujen taksat ovat nähtävillä sivuilla ja ne vahvistetaan asiakkaalle laskun yhteydessä. Mahdolliset jälkitoimituslähetykset toimitetaan veloituksetta.
7.3. Tilaus voidaan maksaa pankkien verkkomaksutunnuksilla. Tilaus tulee maksaa ennen toimitusta ellei erikseen ole muuta sovittu.
7.4. Asiakas saa tilauksesta vahvistuksen rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaansa sähköpostiin.
7.5. Palvelun tuottaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä tilausta.
7.6. Arvioitu toimitusaika on enimmillään seitsemän (7) työpäivää. Toimitusajan ollessa olennaisesti pidempi, pyrkii Palvelun tuottaja ilmoittamaan tästä asiakkaalle sähköpostitse. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa olennaisesti myöhästyvä tuote ilmoittamalla siitä Palvelun tuottajalle. Palvelun tuottaja pidättää oikeuden tilauksen peruuttamiseen mikäli tilattu tuote on loppuunmyyty tai sen saatavuudessa on muita ylitsepääsemättömiä vaikeuksia.
7.7. Mahdollisesta jälkitoimituksesta ilmoitetaan ensimmäisen osatoimituksen yhteydessä.
7.8. Maksettaessa Klarna Laskulla, lähetetään lasku poikeuksetta tuotteen toimitusosoitteeseen.

8. PALAUTUSOIKEUS
8.1. Asiakkaalla on kuluttajasuojalain mukainen 14 päivän palautus ja vaihto-oikeus. Palautettavan tuotteen tulee olla avaamaton ja käyttämätön sekä myyntikuntoinen
8.2. Virheelliseen tuotteen tai toimituksen aikana rikkoontuneen tai vahingoittuneen tuotteen Asiakas voi halutessaan palauttaa veloituksetta Palvelun tuottajalle asiakaspalautuksena. Tilauksen peruuttaminen ja tuotteiden vaihtaminen on maksutonta. Emme veloita vaihtamisesta ja määräaikaan mennessä peruutetuiksi ilmoitetuista tilauksista aiheutuvia toimituskuluja. Mikäli tilaus palautuu noutamattomana eikä tilausta ole ilmoitettu peruutetuksi määräaikaan (14 vuorokautta) mennessä, vähennämme aiheutuneet toimituskulut asiakkaalle palautettavasta summasta. Palautuksen mukana on toimitettava Palvelun tuottajan tilausvahvistus, josta tulee käy ilmi tarvittavat tiedot palautuksen tekemiseksi. Palautusten käsittelyaika on 4-14 vrk.

9. FORCE MAJEURE
Palvelun tuottaja ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy Palvelun tuottajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen tai energian jakelun häiriintymisestä, työselkkauksesta tai muusta vastaavasta Palvelu tuottajan tai sen hankkijoiden toimintaa vaikeuttavasta tai toiminnan estävästä seikasta johtuen.

10. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN
Palvelun tuottajalla on oikeus milloin tahansa ilman Käyttäjän suostumusta muuttaa tässä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja. Käyttäjä saa ilmoituksen muutoksesta sähköpostin välityksellä. Muutokset astuvat voimaan heti ilmoituksesta. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkaessaan Palvelun käyttöä.

11. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Kumpikin osapuoli voi niin halutessaan irtisanoa ja purkaa ko. sopimuksen. Irtisanominen tulee voimaan heti, kun toinen osapuoli on saanut siitä tiedon. Sen jälkeen Käyttäjän velvollisuudet ja oikeudet Palveluun loppuvat.

12. SOPIMUSOSAPUOLIA KOSKEVAT EHDOT
Käyttäjä ei voi siirtää omaa sopimustaan kenellekään muulle osapuolelle. Palvelun tuottaja pidättää oikeuden siirtää tämä sopimus samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

13. RIITATAPAUSTEN RATKAISU
Erimielisyydet tämän ehtojen suhteen ratkaistaan Turun Käräjäoikeudessa.

Ostoskorisi on tyhjä